Alüminium Pəncərə

  • Alüminium Pəncərə

    Alüminium Pəncərə

    Enerjinin bəzi dalğa uzunluqları üçün şəffaf, digərləri üçün əks etdirən optik xüsusiyyətlərə malik örtüklü və ya rəngli şüşələr.Tipik spektral seçici örtüklər görünən işığa şəffafdır və qısa dalğalı və uzun dalğalı infraqırmızı radiasiyanı əks etdirir.