Yerə montaj həlli

  • Yerə montaj həlli

    Yerə montaj həlli

    Yerə quraşdırılmış PV raf sistemləri xüsusi olaraq böyük kommersiya və ictimai elektrik stansiyaları üçün nəzərdə tutulmuşdur.Əvvəlcədən yığılmış dəstək sayəsində əmək xərcləri və quraşdırma vaxtı azaldıla bilər.